Obniżenie libido

Brak lub utrata potrzeb seksualnych

Brak lub utrata potrzeb seksualnych polega na zmniejszeniu zainteresowania tematami seksualnymi, myślenia o sprawach seksu, okresowym lub trwałym zubożeniu fantazji erotycznych oraz braku lub ograniczeniu potrzeby kontaktów seksualnych. Kobieta dotknięta takim zaburzeniem nie wykazuje inicjatywy w dążeniu do zbliżenia z partnerem ( mimo to w razie kontaktu może wystąpić podniecenie i satysfakcja ze współżycia) a także nie podejmuje aktywności masturbacyjnej.

Brak lub utrata potrzeb seksualnych jest zaburzeniem bardzo rozpowszechnionym – dotyczy około 30% całej populacji kobiet. Wśród przyczyn bierze się pod uwagę przyczyny organiczne takie jak: zaburzenia hormonalne, cukrzyca, choroby układu krążenia, infekcje, nowotwory, zaburzenia psychiczne a także nadużywanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych, działania uboczne stosowanych leków. Wpływ oczywiście mają nieprawidłowe relacje między partnerami, inne zaburzenia i urazy seksualne oraz czynniki kulturowe i religijne.

Leczenie uzależnione jest od zdiagnozowanej przyczyny zaburzenia i obejmuje: farmakoterapię, psychoterapię i metody treningowe.