Położnictwo

Zakres usług

 • przygotowanie do ciąży
 • poradnictwo prekoncepcyjne
 • rozpoznawanie wczesnej ciąży
 • diagnostyka USG w ciąży
 • sondy przezbrzuszne i przezpochwowe, dokumentacja FOTO , możliwość oglądania na   oddzielnym ekranie badania przez osobę towarzyszącą
 • prowadzenie ciąży fizjologicznej i zagrożonej
 • prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka
 • opieka przed- i poporodowa
 • współpraca z dobrymi oddziałami położniczymi i szkołami rodzenia
 • przesiewowy test genetyczny HARMONY /wykrywający wady genetyczne płodu po 10 tyg.ciąży/
 • posiewy w kierunku GBS / Streptococcus agalactiae/

Test prenatalny Harmony

Test Harmony  jest dostępny dla kobiet będących w ciąży pojedynczej lub bliźniaczej, a także po zapłodnieniu in vitro. Można go  wykonać od 10 tygodnia trwania ciąży. Umożliwia wczesną i dokładną diagnostykę zespołu Downa oraz innych trisomii płodu.  Jest testem nieinwazyjnym. Badaniu podlega próbka krwi żylnej pobrana od ciężarnej.


Na czym polega trisomia?

Komórki ludzkie zawierają 23 pary chromosomów, zbudowanych z nici DNA i białek, które są nośnikami informacji genetycznych. DNA jest nośnikiem informacji genetycznej. Trisomia to zaburzenie chromosomalne spowodowane obecnością trzech kopii chromosomu w miejscu, gdzie zwykle normalnie występują dwie.

Trisomia 21 powoduje zespół Downa, który wiąże się z upośledzeniem umysłowym o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, może również prowadzić do problemów z układem trawiennym i wrodzonych wad serca. Szacuje się, że zespół Downa występuje w przypadku 1 na 740 urodzeń.

Trisomia 18 spowodowana jest występowaniem dodatkowej kopii chromosomu 18. Zaburzenie to odpowiada za zespół Edwardsa i wiąże się  z wysokim ryzykiem poronienia. U niemowląt urodzonych z zespołem Edwardsa mogą występować różne schorzenia oraz ograniczona, skrócona długość życia. Szacuje się, że zespół Edwardsa występuje w przybliżeniu w przypadku 1 na 5 000 urodzeń.

Trisomia 13 spowodowana jest występowaniem dodatkowej kopii chromosomu 13. Zaburzenie to odpowiada za zespół Patau, który wiąże się z wysokim ryzykiem poronienia. U niemowląt z trisomią 13 zazwyczaj występują poważne wrodzone wady serca oraz inne schorzenia. Chorzy rzadko przeżywają dłużej niż rok. Szacuje się, że trisomia 13 występuje w przybliżeniu w przypadku 1 na 16 000 urodzeń.

Test Harmony określa płeć płodu oraz ocenia ryzyko chorób związanych z chromosomami płciowymi, takich jak zespół Klinefeltera i zespół Turnera.