Badania KTG

Badania kardiotokograficzne KTG

Badania kardiotokograficzne KTG – ocena czynności serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy i ruchów płodu. KTG służy do monitorowania stanu płodu w ciąży zaawansowanej i w czasie porodu.

Dzięki badaniu można stwierdzić nie tylko, czy płód jest żywy (zapis czynności serca) lecz również wykrywać i przewidywać zagrożenie życia płodu wynikające z przewlekłego lub ostrego niedotlenienia.

W sytuacjach położniczych, w których dochodzi do zaburzeń przepływu krwi przez łożysko do płodu np. z powodu niewydolności łożyska lub ucisku pępowiny KTG potrafi wykryć takie nieprawidłowości. Stwarza możliwość podjęcia szybkiego działania ratującego zagrożony płód.


Wskazania do wykonania badania KTG

  • Ciąża po terminie porodu
  • Nadciśnienie u ciężarnej
  • Obciążony wywiad położniczy
  • Choroby nerek u ciężarnej
  • Hypotrofia płodu
  • Subiektywne odczucie osłabionych lub gwałtownych ruchów płodu
  • Krwawienie z dróg rodnych
  • Ból brzucha u ciężarnej – z niewyjaśnionych przyczyn
  • Uraz mechaniczny brzucha u ciężarnej
  • Konflikt serologiczny